Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
3. júna 2013 16:36
Fotografia  druhu  bocian biely