Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  horec krížatý horec krížatý v atlase rastlín

horec krížatý Gentiana cruciata

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
28. mája 2013 18:05
Poznámka:

Objavili sme ďalšie rastlinky – sú väčšieho vzrastu, ako tie prvé, ktoré sme našli pri chodníčku.

Fotografia  druhu  horec krížatý