Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha zelená ropucha zelená v atlase živočíchov

ropucha zelená Pseudepidalea viridis (Bufo viridis)

Autor:
Tomáš Kizek
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
6. júna 2009 17:15
Poznámka:

Zrejme ju niečo vyrušilo, alebo tým, že bolo po daždi, tak zemný úkryt opustila už počas dňa.

Fotografia  druhu  ropucha zelená