Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
12. júna 2011 13:12
Fotografia  druhu  bocian biely