Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  muchárik sivý muchárik sivý v atlase živočíchov

muchárik sivý Muscicapa striata

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
18. júna 2011 7:16
Fotografia  druhu  muchárik sivý