Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slepúch lámavý slepúch lámavý v atlase živočíchov

slepúch lámavý Anguis fragilis

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
23. mája 2011 19:39
Fotografia  druhu  slepúch lámavý