Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
26. mája 2011 9:24
Poznámka:

pri ceste zo školy som odfotil na komíne bociana bieleho, ktorý stál na komíne jedného domu

Fotografia  druhu  bocian biely