Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bobor vodný bobor vodný v atlase živočíchov

bobor vodný Castor fiber

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
19. mája 2011 9:26
Poznámka:

bobria hrádza na rieke poprad

Fotografia  druhu  bobor vodný