Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
27. mája 2011 10:47
Poznámka:

srnec lesný na vrchole kopca

Fotografia  druhu  srnec lesný