Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kosatec nízky kosatec nízky v atlase rastlín

kosatec nízky Iris pumila

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
5. júna 2011 16:32
Fotografia  druhu  kosatec nízky