Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

kosatec nízky Iris pumila

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - zraniteľný
Ilustrácia druhu kosatec nízky

Čeľaď: kosatcovité (Iridaceae)

Rastie na slnečných skalnatých a trávnych stráňach, na okrajoch krovín i teplomilných dubín, hlavne na vápencoch, ale i iných podkladoch, najčastejšie na plytkých rendzinách, od nížin do pahorkatín.

V SR sa vyskytuje roztrúsene od Malých Karpát po Slovenský kras.

Fotografia druhu kosatec nízky

foto: Peter Stoeckl

Trváca, len 10-20 cm vysoká bylina s krátkou jednokvetou byľou, rastúce vedľa seba; sivozelené listy sú krátke, mečovité s pichľavou špičkou, dlhšie ako byľ (bez kvetu); kvet sediaci, veľký fialový alebo žltý, na báze obalený dvoma blanitými kopijovitými listeňmi, vonkajšie okvetné lístky sú nadol ohnuté, vnútorné sú vzpriamené a dlhšie; plodom je trojboká vajcovitá tobolka.

Fotografia lokality s kvitnúcim kosatcom nízkym