Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Ondrej jakubec
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
20. mája 2011 17:30
Fotografia  druhu  bocian biely