Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
Patrícia Čižmariková
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
3. júna 2011 15:30
Fotografia  druhu  hrdlička záhradná