Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha zelená ropucha zelená v atlase živočíchov

ropucha zelená Pseudepidalea viridis (Bufo viridis)

Autor:
Patrícia Marjovová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
20. mája 2007 21:16
Fotografia  druhu  ropucha zelená