Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veverica stromová veverica stromová v atlase živočíchov

veverica stromová Sciurus vulgaris

Autor:
Patrícia Marjovová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
13. júla 2010 13:10
Fotografia  druhu  veverica stromová