Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  stehlík pestrý stehlík pestrý v atlase živočíchov

stehlík pestrý Carduelis carduelis

Autor:
Veronika Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
30. apríla 2010 8:00
Fotografia  druhu  stehlík pestrý