Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  líška hrdzavá líška hrdzavá v atlase živočíchov

líška hrdzavá Vulpes vulpes

Autor:
Patrik Záhorský
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
20. mája 2010 13:00
Fotografia  druhu  líška hrdzavá