Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  čistec močiarny čistec močiarny v atlase rastlín

čistec močiarny Stachys palustris

Autor:
Miroslava Kruppová
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
7. júla 2010 13:45
Fotografia  druhu  čistec močiarny