Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vstavačovec májový pravý vstavačovec májový pravý v atlase rastlín

vstavačovec májový pravý Dactylorhiza majalis ssp. majalis

Autor:
Beáta Rimská
Skupina:
Orchidey
Zachytené dňa:
25. mája 2011 10:39
Fotografia  druhu  vstavačovec májový pravý