Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kortúza Matthioliho kortúza matthioliho v atlase rastlín

kortúza matthioliho Cortusa matthioli

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
25. mája 2011 11:15
Fotografia  druhu  kortúza Matthioliho