Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vstavačovec májový pravý vstavačovec májový pravý v atlase rastlín

vstavačovec májový pravý Dactylorhiza majalis ssp. majalis

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
31. mája 2011 9:11
Fotografia  druhu  vstavačovec májový pravý