Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltohlav najvyšší žltohlav najvyšší v atlase rastlín

žltohlav najvyšší Trollius altissimus

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
25. mája 2011 11:30
Fotografia  druhu  žltohlav najvyšší