Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  túžobník brestový túžobník brestový v atlase rastlín

túžobník brestový Filipendula ulmaria

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
25. mája 2011 11:09
Fotografia  druhu  túžobník brestový