Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Iveta Beňová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
26. júna 2010 13:47
Fotografia  druhu  srnec lesný