Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  užovka obojková užovka obojková v atlase živočíchov

užovka obojková Natrix natrix

Autor:
Iveta Beňová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
14. mája 2011 10:34
Fotografia  druhu  užovka obojková