Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jasoň chochlačkový  jasoň chochlačkový v atlase živočíchov

jasoň chochlačkový Parnassius mnemosyne

Autor:
Iveta Beňová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
14. mája 2011 10:32
Fotografia  druhu  jasoň chochlačkový