Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slimák záhradný slimák záhradný v atlase živočíchov

slimák záhradný Helix pomatia

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
29. mája 2011 12:31
Fotografia  druhu  slimák záhradný