Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Ing Eva Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
23. mája 2011 12:50
Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká