Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  korunkovka strakatá korunkovka strakatá v atlase rastlín

korunkovka strakatá Fritillaria meleagris

Autor:
Veronika Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
14. apríla 2011 13:30
Poznámka:

Vzácne sa vyskytujúca krásna bylinka v obci Dvorianky v záhradke rodinného domu.Táto rastlina je náročná na vlahu a lepšie znáša tienisté miesta.

Fotografia  druhu  korunkovka strakatá