Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  dudok chochlatý dudok chochlatý v atlase živočíchov

dudok chochlatý Upupa epops

Autor:
Ing Eva Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
27. mája 2010 13:00
Fotografia  druhu  dudok chochlatý