Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Milada LEPIŠOVÁ
Skupina:
Ochranca prírody
Zachytené dňa:
8. mája 2011 9:33
Poznámka:

Naša najznámejšia a najrozšírenejšia sýkorka.Žije a hniezdi vo všetkých typoch lesa, nevyhýba sa ani záhradám a ľudským sídlam. Keďže je veľmi prispôsobivá, zahniezdi sa aj na atypickom mieste./viď obrázok/

Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká