Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  dážďovník tmavý dážďovník tmavý v atlase živočíchov

dážďovník tmavý Apus apus

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
24. mája 2011 11:33
Poznámka:

Tieto vtáky v kŕdľoch lietajú okolo našej školy a otvory pod strechou budovy pravdepodobne využívajú ako hniezdo. Škoda, že nemáme kvalitnejší fotoaparát a vtáky lietajú príliš rýchlo…

Fotografia  druhu  dážďovník tmavý