Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
Tomáš Škirta
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
24. mája 2011 15:21
Fotografia  druhu  pinka lesná