Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Tomáš Škirta
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
16. mája 2011 15:00
Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká