Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Ján Pitoňák
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
20. mája 2011 17:07
Fotografia  druhu  srnec lesný