Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
19. mája 2011 15:26
Fotografia  druhu  srnec lesný