Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Petra Bekešová
Skupina:
Nezábudky
Zachytené dňa:
31. januára 2011 13:16
Fotografia  druhu  srnec lesný