Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  myšiak lesný myšiak lesný v atlase živočíchov

myšiak lesný Buteo buteo

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
20. mája 2011 14:50
Fotografia  druhu  myšiak lesný