Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
19. mája 2011 14:05
Poznámka:

Kyslička, ktorá sa v našich lesoch bežne vyskytuje v súvislých kolóniách, pomaly odkvitá.

Fotografia  druhu  kyslička obyčajná