Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
17. mája 2011 12:10
Fotografia  druhu  kyslička obyčajná