Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
30. apríla 2011 9:50
Poznámka:

Našli sme stopy srnca lesného na chodníku v Tlmačskom lesíku.

Fotografia  druhu  srnec lesný