Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Jakub Viľcha
Skupina:
Červíci
Zachytené dňa:
7. mája 2011 14:50
Poznámka:

Na ceste domov sme vyrušili toto prekrásne zviera pri pastve.

Fotografia  druhu  srnec lesný