Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
7. mája 2011 10:42
Fotografia  druhu  kyslička obyčajná