Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veverica stromová veverica stromová v atlase živočíchov

veverica stromová Sciurus vulgaris

Autor:
Jakub Kotúč
Skupina:
Bystríkovia
Zachytené dňa:
8. mája 2011 11:48
Poznámka:

v Tatrách

Fotografia  druhu  veverica stromová