Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jež bledý / jež východný jež bledý / jež východný v atlase živočíchov

jež bledý / jež východný Erinaceus roumanicus

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
7. mája 2011 12:44
Poznámka:

Ježka asi niečo vyplašilo keď sa vybral na výzvedy za bieleho dňa.

Fotografia  druhu  jež bledý / jež východný