Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltochvost domový žltochvost domový v atlase živočíchov

žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
3. mája 2011 18:55
Fotografia  druhu  žltochvost domový