Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kunka červenobruchá kunka červenobruchá v atlase živočíchov

kunka červenobruchá Bombina bombina

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
8. mája 2011 15:37
Fotografia  druhu  kunka červenobruchá