Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pečeňovník trojlaločný pečeňovník trojlaločný v atlase rastlín

pečeňovník trojlaločný Hepatica nobilis

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
12. apríla 2011 13:15
Fotografia  druhu  pečeňovník trojlaločný