Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  fuzáč veľký fuzáč veľký v atlase živočíchov

fuzáč veľký Cerambyx cerdo

Autor:
Jakub Kotúč
Skupina:
Bystríkovia
Zachytené dňa:
25. apríla 2011 9:53
Poznámka:

Tohto chrobáka sme objavili presne na Veľkonočný pondelok u starkej v Kamenci neďaleko Prievidze

Fotografia  druhu  fuzáč veľký