Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  škovránok poľný škovránok poľný v atlase živočíchov

škovránok poľný Alauda arvensis

Autor:
Tomáš Škirta
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
29. apríla 2011 0:00

Veľkost súboru: 0.77 MB, Formát: mp4/ogg